Hiphop in de onderwereld

Een negatief onderdeel wat al eerder belicht werd is dat hiphop en de onderwereld sterk met elkaar verbonden zijn. Toch lijkt hier in Nederland een stuk minder sprake van te zijn. De artiesten begeven zich soms wel op het randje. Niet zelden worden zij gesignaleerd met louche figuren in clubs of andere uitgaansgelegenheden. Al lijkt er geen sprake van te zijn dat men zichzelf daadwerkelijk in de onderwereld begeeft, toch blijven bepaalde mensen een bepaalde aantrekkingskracht hebben op rappers en dergelijke artiesten.

Waar dit vandaan komt is moeilijk te zeggen. Het valt niet te ontkennen dat het deels met de cultuur te maken heeft. Omdat dit nu eenmaal diep geworteld zit zal het moeilijk zijn om dit beeld ooit weg te krijgen. Al draagt het gedrag van sommige artiesten hier natuurlijk zeker niet aan bij. Dat de meeste mensen die zich met bepaalde activiteiten bezighouden van de andere kant gezien zich weer aangetrokken voelen tot deze muziek, is dan ook niet heel vreemd. Vaak wordt er uitgebreid over gezongen en wordt het aan alle kanten belicht in de teksten. Hiphop en de onderwereld hebben elkaar misschien juist daarom nodig.